KHÁCH SẠN SEN VÀNG CỬA LÒ| ĐC: Số 236 - Đường Bình Minh - Cửa lò / Điện thoại: 02383.951.881 - 0915.135.368
HÌNH ẢNH KHÁCH SẠN SEN VÀNG CỬA LÒ
Phòng ăn
Phòng ăn
Phòng ăn
Phòng khách sạn
Phòng khách sạn
Phòng khách sạn
Phòng khách sạn
Phòng khách sạn
Khách sạn Sen Vàng
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Khách sạn Bình Minh
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Phòng khách sạn
Phòng khách sạn
Phòng khách sạn
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Phòng khách sạn
Phòng vệ sinh
Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
 
VIDEO CLIPS KHÁCH SẠN
Loading the player...
HÌNH ẢNH KHÁCH SẠN
LIÊN KẾT FACEBOOK
 

Khách sạn Sen Vàng Cửa Lò
Số 236 - Đường Bình Minh - Thị xã Cửa lò - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.951.881 - 0915.135.368 - Fax: 02383.951.882
Email: senvanghotel@gmail.com - Website: http://khachsansenvangcualo.com